Workshop : Inzicht in nazorg, inclusief concrete hulpmiddelen!

woensdag 19 juni 2019 om 9:00

Assurantieclub Zeeland biedt, in samenwerking met DFO, haar leden de workshop “nazorg” aan.

Zoals u weet heeft u als financieel dienstverlener een zorgplicht. Zowel op grond van de Wft als op grond van het privaatrecht. De Wft is veelal dwingend recht, maar de eisen die de Wft aan nazorg stelt zijn beperkt. De omvang van de nazorg in de praktijk wordt in sterke mate bepaald door wat u concreet met uw klant afspreekt. Spreekt u niets af? Prima, maar dat betekent dat de klant veel van u mag verwachten. U mag dus ook afspraken maken waarbij u bijvoorbeeld de kosten van uw dienstverlening laat afhangen van de omvang van de dienstverlening die de klant op prijs stelt.

Om u helder inzicht te geven in wat die zorgplicht wél en vooral ook niet inhoudt, organiseren wij een nieuwe workshop: Nazorg: over de zorgplicht van de financieel dienstverlener die geldt tijdens de looptijd van een financieel product.

Wat kunt u tijdens deze workshop nazorg verwachten?
Wij geven u een helder overzicht hoe de nazorg van de financieel dienstverlener is geregeld. Met concrete voorbeelden. Voorbeelden uit jurisprudentie en uitspraken van KiFiD. Deze informatie stelt u in staat om in elke praktijksituatie zelf tot een goed oordeel te komen of de zorgplicht van u wel of geen aanvullende actie verwacht.

Enkele van de vele onderwerpen die tijdens deze bijeenkomst aan de orde komen zijn:

  • Kapstokartikel zorgplicht Wft
  • De maatman binnen de financieel dienstverlening
  • Nazorg bij verzekeringen en hypotheken
  • Invloed van vorm en hoogte van beloning op omvang nazorg
  • Eenzijdige wijziging van de omvang van de nazorg
  • Gevolgen wanbetaling door consument voor nazorg financieel dienstverlener
  • U gaat naar huis met concrete hulpmiddelen!

U en uw klant kunnen zelf afspraken maken over de omvang van de werkzaamheden die u levert na afsluiten van het financiële product. Afspraken moeten echter wel goed worden vastgelegd. Deelnemers ontvangen als onderdeel van deze informatiebijeenkomst een aantal modeldocumenten waarmee deze vastlegging zou kunnen plaatsvinden. En uiteraard de hand-out van de powerpoint.

Docent Ruud van Bommel
Ruud verleent als consultant diensten op het gebied van Wft en bedrijfsvoering. Denk aan het uitvoeren van audits, het verzorgen van presentaties en workshops, het ontwikkelen en samenstellen van (vaak Wft-gerelateerde) modeldocumenten en hulpmiddelen, het begeleiden van Wft-vergunningaanvragen en rechtsvormwijzigingen, begeleidingstrajecten van aangesloten ondernemingen en het beantwoorden van Wft-vraagstukken.

Door zijn praktijkervaring en kennis van de markt, opgedaan bij assurantiekantoren en brancheorganisaties, is Ruud uitstekend in staat om zich te verplaatsen in de positie van opdrachtgevers.

Inschrijven kan tot uiterlijk 15 april 2019.

Datum & tijd
Woensdag 19 juni 2019 van 09.00 tot 12.00 uur.

Locatie
De Zeeuwse, Houtkaai 11, Middelburg

Docent
Ruud van Bommel (LinkedIn)

Kosten leden
€ 95,- (betaling = betalingsverplichting)

Locatie

De Zeeuwse, Houtkaai 11, Middelburg

Docent

Ruud van Bommel

Kosten leden

€ 95,-

Kosten niet leden

€ 95,-

14 inschrijvingen

Minimum aantal inschrijvingen

15

Maximum aantal inschrijvingen

25

Terug