Voorwaarden Assurantie Club Zeeland

 

Assurantie Club Zeeland (ACZ) kent twee soorten lidmaatschappen, namelijk een individueel lidmaatschap en een bedrijfslidmaatschap

 

Het individuele lidmaatschap staat open voor alle individuen die werkzaam zijn in de financiële sector (assurantiekantoren, banken en verzekeringsmaatschappijen).

De contributie bedraagt € 35,00 per jaar (2019) en wordt jaarlijks begin van het jaar  geïncasseerd.

Naast het lidmaatschap kan gelijktijdig gekozen voor een abonnement op de Beursbengel voor € 27,50 per jaar (2019).

Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 januari t/m 31 december.

Lid worden kan op ieder gewenst moment tegen betaling van de jaarlijkse contributie.

Het lidmaatschap kan niet tussentijds beëindigd worden. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden vóór 30 november van het betreffende jaar.

 

Het bedrijfslidmaatschap staat open voor alle bedrijven binnen de financiële sector.

Een bedrijf meldt zich éénmaal aan voor een lidmaatschap. Van het secretariaat ontvangt het bedrijf een bestand voor het aanmelden van de eigenaar/manager en haar werknemers.

Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 januari t/m 31 december.

Een bedrijfslidmaatschap kost € 85,00 per jaar (2019) voor ieder aangemeld bedrijf (inclusief 1 Beursbengel). Per aangemeld lid bedraagt de contributie € 10,00 (2019).

De jaarlijkse contributie wordt begin van ieder jaar gefactureerd.

In december voorafgaand van elk jaar ontvangt ieder bedrijf een lijst met aangemelde personen.

Aan de hand van deze lijst kunnen éénmaal per jaar personeelsleden bij de secretaris (info@assurantieclubzeeland.nl) afgemeld worden. Aanmelden van nieuwe/extra medewerkers kan op ieder gewenst moment. De suppletie contributie wordt per nieuwe medewerker in rekening gebracht.

Opzeggen van het gehele bedrijfslidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 30 november van het betreffende jaar.

 

Cursussen en bijeenkomsten.

Leden, zowel individueel als van een bedrijfslidmaatschap, kunnen zich via de website aanmelden (“inschrijven”) voor door ACZ georganiseerde cursussen en bijeenkomsten.

Mocht een lid zich niet via de hierboven omschreven wijze voor een evenement aanmelden, maar bijvoorbeeld door het verzenden van een email of per post, dan kan deelname niet worden gegarandeerd.

Indien een lid zich heeft aangemeld, maar niet bij het betreffende evenement aanwezig is, zal ACZ de gemaakte kosten in rekening te brengen.

Indien een lid zich onverhoopt afmeldt, voor een betaald evenement waarvoor is ingeschreven, behoudt ACZ zich het recht om het betaalde bedrag niet te restitueren.

Indien een lid zich onverhoopt afmeldt, voor een betaald evenement waarvoor is ingeschreven, behoudt ACZ zich het recht om het betaalde bedrag niet te restitueren.

In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur.

(versie 2019)