Notulen ALV 07-06-2018

Notulen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 7 juni 2018 bij de Brasserie Stelleplas te Heinkenszand.

Van het bestuur waren onderstaande bestuursleden afwezig:

-

 1. Opening door de voorzitter

De voorzitter heet namens het bestuur iedereen welkom en spreekt waardering uit naar de aanwezigen omdat ze met een groot aantal gekomen zijn.

Zij opent om 14.10 uur officieel de vergadering. Om 15.00 begint de presentatie van Jurjen Burggraaf in het kader van preventie. Aansluitend de gebruikelijke borrel.

 1. Mededelingen / ingekomen stukken

Er zijn geen mededelingen / ingekomen stukken

 1. Notulen jaarvergadering 7 juni 2018

Ieder van de aanwezigen heeft de notulen op voorhand ontvangen. Deze worden goedgekeurd.

 1. Jaarverslag secretaris / studiecoördinator

De secretaris neemt de aanwezigen mee in het verslag over het jaar 2017

Aanvulling van de studiecoördinator:

De PE examens zijn door de club georganiseerd en in het eerste half jaar 2018 goed verlopen. In het najaar worden er nog meer gepland. In het najaar volgen nog meer PE examentrainingen en examens zoals o.a. PE SEH.

Deze zal aangeboden worden door 2 partijen. Lindenhaeghe en MMK opleidingen.

De studiecoördinator neemt het jaarverslag verder met de georganiseerde activiteiten door.

 1. Jaarverslag penningmeester

Edward neemt het financieel jaarverslag 2017 door. Positief resultaat.

Dit ontstaat door o.a. vaste sponsoren waar zeker de Zeeuwse het vernoemen waard is. De dankbaarheid is ook groot vanuit de club voor de ondersteuning in welke vorm dan ook.

Er zijn geen wan betalende leden.

Aan iedereen wel het verzoek om de mutaties van personeel zo actueel mogelijk te houden. Doordat de nota’s zijn verstuurd, hebben er nog vele mutaties plaatsgevonden waardoor de bedragen aangepast moesten worden.

Het bedrag van € 2400,-- nog te betalen cursussen is inmiddels voldaan in 2018.  Dit was ontstaan door een meningsverschil met DFO maar is inmiddels opgelost en er zijn afspraken gemaakt.

 

 1. Verslag kascontrolecommissie / verlenen décharge

Adriaan Beirnaert en Remi van Oosten hebben de controle uitgevoerd.

Ze geven aan dat de website meer zal gaan kosten door wetgeving en professionalisering. DFO kosten is ook typerend en het vernoemen waard maar zoals aangegeven door de penningmeester worden deze opgelost.

Er is voor akkoord getekend.

 

 1. Benoeming kascontrolecommissie

Het komende jaar zullen Adriaen Beirnaert en Arne Meijer in de commissie plaatsnemen.

 1. Bestuur ontwikkelingen Assurantieclub Zeeland 

Tonny neemt afscheid van zijn bestuursfunctie. Corina Schout zal hem gaan vervangen. Daarnaast worden Patrick Jansen en Remi van Oosten als algemeen bestuurslid benoemd. Ze stellen zich kort voor naar de leden toe.

Hartelijk welkom alle drie!

De contactgegevens van de nieuwe leden en de reeds zittende bestuursleden staan allemaal op de site van de assurantieclub.

Mieke spreekt Tonny toe en neemt namens het bestuur op een leuke manier afscheid. 

Tonny vraagt de leden om het bestuur te blijven steunen en als er iets te melden is, schroom niet en communiceer het naar het bestuur. Alle vertrouwen in het nieuwe bestuur en hij zal zeker van de partij blijven zijn bij de evenementen. 

 1.  Programma Assurantieclub Zeeland 2017-2018

Dit jaar zijn de volgende bijeenkomsten al georganiseerd.

Nieuwjaarsontbijt in Goes, diverse PE WFT examens al dan niet met een examentraining in ‘sHeer Abtskerke en dan nu de ALV.

Verder worden er nog 1 á 2 borrels gepland. Sowieso komt er één in september en als afsluiter de traditionele borrel eind van het jaar met Maikel Harte.

Zoals ieder jaar worden de aanwezigen verzocht eventuele ideeën voor het organiseren van een lezing, opleiding of workshop door te geven aan het bestuur. Ook als ze een interessante spreker kunnen aanbevelen.

We horen het graag!

 1.  Rondvraag

Niemand van de aanwezigen maakt hier gebruik van. Wel wordt er unaniem vanuit de aanwezigen leden succes aan het bestuur gewenst.

 1.  Sluiting

Namens het bestuur bedankt Mieke iedereen voor de aanwezigheid en bijdrage in de vergadering. Om 14.35 uur wordt de vergadering gesloten.