maandag 11 november 2019

Gezocht: nieuwe penningmeester!

Onze huidige penningmeester Edward heeft aangegeven zijn functie neer te willen leggen. Om deze reden zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester voor ons bestuur.

Taken penningmeester

  • Beheert de geldmiddelen van onze vereniging

  • Verzorgt de administratie van de inkomsten en uitgaven

  • Stuurt rekeningen uit voor contributies, opleidingsbijdragen en maakt facturen

  • Begeleidt en beheert de financiën van de vereniging

  • Onderhoudt contact met de ledenadministratie

  • Doet de betalingen namens de vereniging

  • Bereid bestuursvergaderingen en Algemene Ledenvergaderingen voor (o.a. het afleggen van verantwoording voor de balans en begroting van de vereniging)

  • Presentatie van het jaarverslag op de ALV

Welke kwaliteiten heeft een penningmeester?
In theorie past het bij iedereen die affiniteit heeft met het verzekeringswezen en financiële zaken, want het is geen beschermde functie. Bekendheid met Excel is een pré. Daarnaast is iemand met energie en frisse ideeën voor onze vereniging welkom!

De tijdsbesteding per maand is tussen de 4 en 6 uur.

Interesse? Of wil je nog meer informatie? Stuur een e-mail naar info@assurantieclubzeeland.nl.

Terug