woensdag 15 december 2021

Opleiding schadebehandelaar financieel advieskantoor komt naar Goes!

Op verzoek van een aantal leden heeft Assurantieclub Zeeland aan DFO gevraagd of Anita Hol-Bubeck de zevendaagse opleiding 'schadebehandelaar financieel advieskantoor' ook in Zeeland wil geven. Hier werken DFO en Anita Hol-Bubeck graag aan mee en vandaar dat wij tot onderstaand aanbod zijn gekomen.

Aanmelden
Deze opleiding staat dus open voor iedereen, dus ook voor niet-leden. Aanmelden graag voor 1 januari 2022, direct bij DFO via Agaat van Ekeren: AvanEkeren@dfobv.nl. Zodra er genoeg deelnemers zijn gaat de opleiding door. Er zijn inmiddels 5 aanmeldingen. 

Planning lesdagen 2022
Donderdag 24 maart
Donderdag 7 april
Donderdag 21 april
Donderdag 12 mei
Donderdag 2 juni
Donderdag 16 juni
Donderdag 30 juni

Klik hier voor het lesprogramma. 

Waarom deze opleiding?
Financieel advieskantoren hebben voor hun relaties een belangrijke meerwaarde door te zorgen dat verzekerden die geconfronteerd worden met een schade, die vergoeding ontvangen waarop ze recht hebben. Dit recht kan ontstaan uit de verzekeringsovereenkomst van de relatie zelf of op grond van het verhaalsrecht op een aansprakelijke partij. Bij eventuele verschillen van inzicht tussen de bij de schade diverse betrokken partijen is het de taak van de adviseur om op te komen voor de gerechtvaardigde belangen van zijn relatie. Voor deze werkzaamheden van de adviseur was er geen specifieke opleiding. Die opleiding is er nu wel!

Doelgroep
Deze opleiding Schadebehandelaar is voor iedereen die al (jaren) werkt, of juist wil gaan werken als Schadebehandelaar bij een financieel advieskantoor. De opleiding vindt plaats in een kleine groep van maximaal 14 personen zodat er intensief aandacht is voor de individuele deelnemers.

Het kan zijn dat u bezig bent met de Wft schadeopleiding(en) of met een andere vakopleiding, of al jaren vakkennis hebt opgedaan in de praktijk. Deze opleiding richt zich vooral op de vaardigheden om de theorie toe te passen en te combineren met de te behandelen schades en deze beter en zelfstandiger te kunnen be- en afhandelen, om zo door te groeien tot professioneel schadebehandelaar.

Wat kun je verwachten tijdens deze opleiding Schadebehandelaar?

  • Deelnemers leren efficiënt en doelgericht te handelen na de melding van een schade, bij de uiteindelijke afwikkeling en bij het vaststellen en inzetten van de verhaalsmogelijkheden van de diverse soorten schades;
  • Er wordt intensief gewerkt met praktijkvoorbeelden en bijbehorende polisvoorwaarden met daar waar nodig verzekeringstechnische en juridische onderbouwing;
  • Er is veel aandacht voor de benodigde vaardigheden voor het voeren van correspondentie (per mail) en gesprekken met cliënten, tegenpartijen, experts en verzekeraars in algemene zin en in de situaties waarin de afhandeling van een schade moeizamer verloopt.

De investering bedraag € 1995,- vrijgesteld van btw, omgerekend per dag is dat € 285,-.

Wij hopen dat jullie gebruik willen maken van dit aanbod! 

Het bestuur van Assurantieclub Zeeland 

Terug